Algemeen

§1 Algemeen

Algemeen

Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer) worden door ons uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming en de wet op de gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). De volgende regels informeren u niet alleen over de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgrondslagen, opslagtermijnen, maar ook over uw rechten en de personen die verantwoordelijk zijn voor uw gegevensverwerking. Deze verklaring inzake gegevensbescherming heeft alleen betrekking op onze websites. Als u via links op onze pagina’s naar andere sites wordt doorgestuurd, informeert u zich daar over de respectievelijke behandeling van uw gegevens.

>

§ 2 Contactpersoon in het bedrijf

2> Contactpersoon in het bedrijf
Verwerkingsdoel(1) Verwerkingsdoel

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens, die u ons ter beschikking stelt via e-mail, contactformulier etc., om uw vragen te beantwoorden en af te handelen. U bent niet verplicht om ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken. Wij kunnen u echter niet per e-mail antwoorden zonder uw e-mailadres.

Rechtsgrondslag(2) Rechtsgrond

    1. a) Als u ons uw uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw gegevens, is art. 6 lid 1a) DSGVO de wettelijke basis voor een dergelijke verwerking.

.

    1. b) Indien wij uw gegevens verwerken voor de uitvoering van precontractuele maatregelen, art. 6 lid 1b) DSGVO is de rechtsgrond.

DSGVO is de rechtsgrond.

    1. c) In alle andere gevallen (met name bij gebruik van een contactformulier) is artikel 6 lid 1f) DSGVO de rechtsgrondslag.

.

.

 

(3) Gewettigd belang(3) Legitieme interesse.

Ons legitieme belang bij de verwerking bestaat erin om snel met u te communiceren en uw vragen kosteneffectief te beantwoorden. Als u ons uw adres meedeelt, behouden wij ons het recht voor om het te gebruiken voor directe reclame per post. U kunt uw interesse in gegevensbescherming beschermen door gegevens spaarzaam door te geven (bijv. onder een pseudoniem).

Ontvanger categorieën(4) Ontvanger categorieën

Hosting provider, verzenddienstverlener voor directe reclame

(5) Opslagduur Opslagduur

Uw gegevens worden gewist als uit de omstandigheden kan worden afgeleid dat uw vraag of de betreffende feiten definitief zijn opgehelderd.

Indien echter een overeenkomst wordt gesloten, worden de volgens de handels- en belastingwetgeving vereiste gegevens door ons gedurende de wettelijk voorgeschreven perioden, dat wil zeggen regelmatig tien jaar, bewaard (zie § 257 HGB, § 147 AO).

(6) Herroepingsrecht(6) Herroepingsrecht.

In geval van verwerking heeft u het recht om uw toestemming op elk moment te herroepen op basis van uw toestemming.

 

 

§ 3 Webanalyse met Google Analytics

3 Webanalyse met Google Analytics

.
Verwerkingsdoel(1) Verwerkingsdoel

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website wordt in het algemeen overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten van Amerika gestuurd, waar het wordt ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de exploitant van de website te leveren.

Rechtsgrondslag(2) Rechtsgrond

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6, lid 1, onder f), van het DSGVO.

(3) Gewettigd belang(3) Legitieme interesse.

Ons legitieme belang is de statistische analyse van het gebruikersgedrag voor optimalisatie en marketingdoeleinden. Om uw interesse in gegevensbescherming te beschermen, maakt deze website gebruik van Google Analytics met de extensie “anonymizeIP()”, zodat de IP-adressen alleen in verkorte vorm worden verwerkt om directe persoonlijke verwijzingen uit te sluiten.

Ontvanger categorieën(4) Ontvanger categorieën

Google, partnerbedrijf

(5) Overdracht naar een derde land(5) Overdracht naar een derde land.

Google LLC