Afdruk:

perma-trade BeNeLux bvba.
Smiskensveld 32
1731 Asse

Contact:

Telefoon:+32 491 5690-20
Fax: +32 491 552372
E-mail: Info@perma-trade.be
Internet: www.perma-trade.be

Vertegenwoordigd door:

Algemeen directeur Michael Sautter

vrijwaringsclausule

De auteur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid, nauwkeurigheid, actualiteit, betrouwbaarheid en volledigheid van de verstrekte informatie.

Aansprakelijkheidsclaims tegen de auteur voor schade van materiële of immateriële aard die voortvloeit uit de toegang tot of het gebruik of niet-gebruik van de gepubliceerde informatie, uit misbruik van de verbinding of uit technische storingen zijn uitgesloten.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Aansprakelijkheid voor links

Verwijzingen en links naar websites van derden vallen buiten onze verantwoordelijkheid. Elke verantwoordelijkheid voor dergelijke websites wordt afgewezen. De toegang tot en het gebruik van dergelijke websites is op eigen risico van de gebruiker.

Gegevensbescherming

Op grond van artikel 13 van de Zwitserse federale grondwet en de bepalingen inzake gegevensbescherming van de Bondsstaat (Wet op de gegevensbescherming, DSG) heeft eenieder recht op de bescherming van zijn of haar privacy en op bescherming tegen misbruik van zijn of haar persoonsgegevens. Wij voldoen aan deze bepalingen. Persoonlijke gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet verkocht of doorgegeven aan derden.

In nauwe samenwerking met onze hostingproviders streven wij ernaar de databases zo goed mogelijk te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, misbruik of vervalsing.

Wanneer u onze website bezoekt, worden de volgende gegevens opgeslagen in logbestanden: IP-adres, datum, tijd, browseraanvraag en algemeen verzonden informatie over het besturingssysteem of de browser. Deze gebruiksgegevens vormen de basis voor statistische, anonieme evaluaties, zodat trends kunnen worden geïdentificeerd, aan de hand waarvan we ons aanbod dienovereenkomstig kunnen verbeteren.

Verantwoordelijk voor de inhoud volgens § 55 Abs. 2 RStV:

Natascha Theodorou
Röntgenstraße 2
71229 Leonberg

geschillenregeling

De Europese Commissie biedt een platform voor online-geschillenbeslechting (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
U kunt ons e-mail adres vinden in de bovenstaande opdruk.

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een instantie voor de schadeloosstelling van consumenten.

Auteursrecht

De inhoud en werken op deze pagina’s die door de exploitanten van de site zijn gemaakt, zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Voor de vermenigvuldiging, verwerking, verspreiding en elke vorm van commercialisering van dergelijk materiaal buiten de reikwijdte van het auteursrecht is de voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende auteur of maker vereist. Downloads en kopieën van deze pagina’s zijn alleen toegestaan voor privé, niet-commercieel gebruik.

Voor zover de inhoud van deze site niet door de exploitant is gecreëerd, worden de auteursrechten van derden gerespecteerd. In het bijzonder wordt de inhoud van derden als zodanig gekenmerkt. Mocht u desondanks op de hoogte zijn van een inbreuk op het auteursrecht, informeert u ons dan a.u.b. hierover. Zodra wij op de hoogte zijn van eventuele inbreuken, zullen wij dergelijke inhoud onmiddellijk verwijderen.